Termíny Klubových testací na rok 2018

Testace (klubová i krajská) se bude konat 1x ročně.

Testace a retestace historických vozidel proběhne ve dne 7. 4. 2018 od 9.00 h v karosárně Autosalonu Kudrna v Orlové na Potoční (1272) ulici. S sebou si přineste Protokol o roční prohlídce historického vozidla a Protokol o technické prohlídce historického vozidla orazítkovaný odborným servisem (dokumenty stačí vytisknout černobíle).

7.4.2018 od 9.00 hod., Autosalon KUDRNA Orlová (Orlová-Poruba, Potoční 1272, 73514)

V tomto termínu proběhnou testace včetně možností prodloužení průkazů do 31.5.2020

xx.xx.2018 od 9.00 hod., Autosalon KUDRNA Orlová (Orlová-Poruba, Potoční 1272, 73514)

Termín bude průběžně doplněn podle zájmu.

Požadavky testačních komisařů: 3 týdny před testaci nahlásit, kdo bude testovat a jaké vozidlo bude testováno, max. bude otestováno 8 – 10 vozidel během jednoho testovačního dne.

Testační komisaři

Tomáš Štůsek +420 608 727 827 ondonamimon@seznam.cz
Ing. Lukáš Kudrna +420 720 205 510 ke.sakul@seznam.cz

Osvědčení o udělení oprávnění k testacím historických vozidel

Osvědčení od FKHV o udělení oprávnění k testacím historických vozidel naším spolkem je k nahlédnutí ZDE

K testování HV je nutné zajistit

 1. testované vozidlo (HV), motocykl (HM) musí být ve stavu odpovídajícím stavu v době výroby
 2. protokol z STK (zkrácená veteránská varianta) s kladným vyjádřením

Podklady nutné k první testaci

 1. vyplněný formulář přihlášky ke klubové testaci.
 2. vyplněný Protokol o technické prohlídce.
 3. všechny dostupné dokumenty o voze (kupní smlouvu – doklad o nabytí, původní technický průkaz, technické parametry + umístění identifikačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním číslem), testované HV, HM nesmí být mladší 30-ti let
 4. fotografie 6x9cm, z toho 6 ks levopředek a 6 ks pravozadek (viz. Vzory fotografií). Fotografie musí být barvené, lesklé, na fotografickém papíru a musí být zhotovené na neutrálním pozadí.
 5. osobní doklady majitele HV, nebo HM.

Doklady nutné pro retestaci

 1. platný stávající průkaz otestovaného vozidla a žádost o provedení testování historického vozidla.
 2. potvrzení o technickém stavu HV (HM) – STK, nebo vyjádřením, vyplněné odborným autoservisem

Ceník poplatků za testace historického vozidla, motocyklu

Klubová testace pro registraci HV,HM 2000,- Kč
Klubová testace pro „Bílé“SPZ pro pojišťovny 2000,- Kč
Krajská testace 1000,- Kč
Testace v daném termínu (klubová + krajská) 3000,- Kč
Testace mimo termín (klubová + krajská) 3000,- Kč + náklady (KTK+KLTK)
Prodloužení průkazu na 2 roky 300,- Kč (člen klubu)

500,- Kč (nečlen)

Dokumenty ke stažení

Dokumenty stačí vytisknout černobíle.

Vzory fotografií vozidla pro testaci

Automobil, přední pohled

Automobil, přední pohled

Automobil, zadní pohled

Automobil, zadní pohled

Motocykl, pravobok

Motocykl, pravobok

Motocykl, levobok

Motocykl, levobok

 

Vybavení vozidel

Před každou soutěží se provádí technická prohlídka, která je obvyklá u nás i v zahraničí. Při nesplnění této prohlídky vozidlo nebude připuštěno k soutěži.

Dbejte pokaždé prosím na to, aby Vaše vozidlo splňovalo následující požadavky:

 1. Pneumatiky musí mít vzor min. 1,6mm hloubky na celém povrchu.
 2. Kontrola brzd (včetně výšky hladiny brzdové kapaliny v nádržce u hydraulických brzd).
 3. Vypínač autobaterie.
 4. Světla, ukazatele směru, případně stěrače musí být funkční dle pravidel silničního provozu v dané zemi.
 5. Zvedák, náhradní kolo (správně nahuštěné), výstražný trojúhelník, (případně funkční havarijní světla)
 6. Minimálně dvě reflexní vesty.
 7. Hasící přístroj s minimálním obsahem min.1kg, aktuální platnost, umístění na straně spolujezdce.
 8. Výfuk nesmí vykazovat nadměrný hluk. Obecně je to tak, že pedál plynu se zmáčkne na 3/4 a hluk při tom nesmí překročit 95 decibelů. HV stojí na místě.
 9. Mlhové světlo vzadu nesmí být osazeno silnějšími žárovkami než 25W.
 10. Doplňková a mlhová světla vpředu (max. celkem 4) nesmí být osazena žárovkami silnějšími 55W/světlo.
 11. Tabulky s označením soutěže nesmí překrývat SPZ a měly by být umístěny 1x vpředu a 1x vzadu.