Termín testací

Letošní testace a retestace proběhnou 23.4.2022 od 9:00 v naší klubovně na adrese Tichá 464, Ostrava-Svinov.

Testační komisaři

Tomáš Štůsek +420 608 727 827 ondonamimon@seznam.cz
Bc. Jakub Mohyla +420 603 783 232 jakub.mohyla@seznam.cz

Osvědčení o udělení oprávnění k testacím historických vozidel

Osvědčení od FKHV o udělení oprávnění k testacím historických vozidel naším spolkem je k nahlédnutí ZDE

K testování HV je nutné zajistit

 1. testované vozidlo (HV), motocykl (HM) musí být ve stavu odpovídajícím stavu v době výroby
 2. protokol z STK (zkrácená veteránská varianta) s kladným vyjádřením

Podklady nutné k první testaci

 1. vyplněný formulář přihlášky ke klubové testaci.
 2. vyplněný Protokol o technické prohlídce.
 3. všechny dostupné dokumenty o voze (kupní smlouvu – doklad o nabytí, původní technický průkaz, technické parametry + umístění identifikačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním číslem), testované HV, HM nesmí být mladší 30-ti let
 4. fotografie 6x9cm, z toho 6 ks levopředek a 6 ks pravozadek (viz. Vzory fotografií). Fotografie musí být barvené, lesklé, na fotografickém papíru a musí být zhotovené na neutrálním pozadí.
 5. osobní doklady majitele HV, nebo HM.

Doklady nutné pro retestaci

1. Průkaz historického vozidla
2. Protokol o roční prohlídce s vyplněnou hlavičkou
3. Protokol o technické prohlídce historického vozidla provedené odbornou dílnou dle přiloženého
vzoru, nebo Protokol o technické prohlídce z STK (tzv. malá technická kontrola)
4. Žádost o provedení testování historického vozidla s fotografiemi a popisem vozidla (tzv. dvoulist)

Ceník poplatků za testace historického vozidla, motocyklu

Klubová testace pro registraci HV,HM 2000,- Kč
Krajská testace (člen klubu) 1000,- Kč
Krajská testace (nečlen klubu) 2000,- Kč
Prodloužení průkazu na 2 roky (člen) 400,- Kč + jednorázový poplatek 100 Kč
Prodloužení průkazu na 2 roky (nečlen) 600,- Kč + jednorázový poplatek 300 Kč
Náklady na testaci mimo termín pro člena (individuální) +0 Kč k ceně
Náklady na testaci mimo termín pro nečlena (individuální) +500 Kč k ceně

 

Poznámka: Jednorázový poplatek za prodloužení průkazu zahrnuje náklady za jednorázové vložení testace do elektronického systému pro testování FKHV. Vložení je časově náročné a je nad rámec činnosti testačního komisaře.

Ceník testovaní podle Federace klubu historických vozidel ČR pro porovnání ZDE

Dokumenty ke stažení

Dokumenty stačí vytisknout černobíle.

Osvědčení o udělení oprávnění k testování silničních a historických vozidel

Osvědčení k testacím

Vzory fotografií vozidla pro testaci

Automobil, přední pohled

Automobil, přední pohled

Automobil, zadní pohled

Automobil, zadní pohled

Motocykl, pravobok

Motocykl, pravobok

Motocykl, levobok

Motocykl, levobok

 

Vybavení vozidel

Před každou soutěží se provádí technická prohlídka, která je obvyklá u nás i v zahraničí. Při nesplnění této prohlídky vozidlo nebude připuštěno k soutěži.

Dbejte pokaždé prosím na to, aby Vaše vozidlo splňovalo následující požadavky:

 1. Pneumatiky musí mít vzor min. 1,6mm hloubky na celém povrchu.
 2. Kontrola brzd (včetně výšky hladiny brzdové kapaliny v nádržce u hydraulických brzd).
 3. Vypínač autobaterie.
 4. Světla, ukazatele směru, případně stěrače musí být funkční dle pravidel silničního provozu v dané zemi.
 5. Zvedák, náhradní kolo (správně nahuštěné), výstražný trojúhelník, (případně funkční havarijní světla)
 6. Minimálně dvě reflexní vesty.
 7. Hasící přístroj s minimálním obsahem min.1kg, aktuální platnost, umístění na straně spolujezdce.
 8. Výfuk nesmí vykazovat nadměrný hluk. Obecně je to tak, že pedál plynu se zmáčkne na 3/4 a hluk při tom nesmí překročit 95 decibelů. HV stojí na místě.
 9. Mlhové světlo vzadu nesmí být osazeno silnějšími žárovkami než 25W.
 10. Doplňková a mlhová světla vpředu (max. celkem 4) nesmí být osazena žárovkami silnějšími 55W/světlo.
 11. Tabulky s označením soutěže nesmí překrývat SPZ a měly by být umístěny 1x vpředu a 1x vzadu.