Vážení členové „spolku“,

členská schůze se koná v neděli 19.2.2017 v 10.00 h v hotelu Imperial. Účast členů je nutná, na programu bude volba členů výboru ad., musíme být usnášeníschopní.

Autor: Lukáš Kudrna