pozvanka veteran01

Vážení přátelé a majitelé historických vozidel,

rádi bychom Vás pozvali na letošní  Moravia Rallye, která je již devátá v pořadí. Od prvního ročníku uběhlo již dlouhých 25 let. Organizátorem Moravia Rallye v roce 1990 a zároveň zakladatelem Veteran Car Clubu Ostrava byl Jiří Vaněk, jenž dlouhá léta působil ve funkci prezidenta klubu.

Letošní roční Moravia rallye bude zasazena do krásného prostředí Moravskoslezských Beskyd s vyjížďkami do přilehlých měst a vesnic i návštěvou Slovenské republiky. Ubytováni budeme v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm, odkud Vám v šesti etapách chceme alespoň částečně přiblížit tento kraj a život v něm, jak se utvářel v posledních letech.

Věříme, že ty z Vás, kteří naše pozvání přijmou, nezklameme a prožijeme společně příjemný týden s historickými vozidly.

Těší se na Vás celý realizační tým Moravia rallye společně s výborem VCC Ostrava.

Dear friends and owners of historical vehicles,

we would like to invite you to this year’s Moravia Rallye that has already been organized as the ninth in order. It has already been passed twenty five years since the first year. The organizer of  Moravia Rallye 1990 and at the same time the founder of  the Veteran Car Club Ostrava was Jiří Vaněk who has been working as the president of this club for long years.

This year’s annual Moravia Rallye will be set into beautiful surroundings of the Moravian-Silesian Beskids with excursions to neighbouring cities and villages and the visit of the Slovak Republic. We will stay in the hotel Relax in Rožnov pod Radhoštěm from where we would like to describe you at least partially in six stages this region and the life there how it was developing last years.
We believe that you who accept our invitation will not be disappointed and we spend together a nice week with historical vehicles.

The whole organizational team of Moravia Rallye together with the committee of the Veteran Car Club Ostrava is looking forward to you.

Autor: Libor Jelínek