V neděli dne 23. února 2014 se v konferenčním sálu hotelu „Mamaison“ v Ostravě konala tradiční výroční členská schůze Veteran Car Clubu Ostrava, na níž ze 102 registrovaných členů bylo přítomno 97 členů.

Účastníci zhodnotili činnost klubu za uplynulý rok, jehož výbor dlouhodobě udržuje vysokou úroveň pořádaných akcí, nepostrádajících svou bohatost a přitažlivost. Dokladem toho je i růst členské základny klubu, a zejména příchod mladých členů, tolik potřebných pro zachování a rozvoj veteranistického hnutí.

V tomto roce skončil mandát stávajícímu výboru klubu, jehož složení doznalo výrazných změn. Dlouholetý prezident klubu Ing. Jiří Lukeš se rozhodl ukončit svou devítiletou kariéru v čele klubu, za což se mu dostalo od klubu zasloužené odměny za jeho obětavou činnost ve prospěch klubu, jemuž se pod jeho vedením dostalo mnohých ocenění za uspořádání nejprestižnějších akcí. Stávající viceprezident klubu Libor Jelínek byl jednomyslně zvolen novým prezidentem klubu. Viceprezidentem klubu byl rovněž jednomyslně zvolen dlouholetý člen výboru klubu Pavel Lamla. Výboru se rovněž dostalo transfúze mladé krve v osobě Lukáše Kudrny.

Přítomní členové zároveň schválili velice přitažlivý plán činnosti na r.2014 a rozpočet klubu na toto období. Zbývá si jen přát, aby klub v následující veteranistické sezóně svou úrovní navázal na předchozí tolik vydařené roky spojené s již tradičními pro účastníky i veřejnost atraktivními akcemi.

Autor: Veteran Car Club Ostrava